Bedrijf

Ook uw bedrijf loopt risico’s. U als ondernemer bijvoorbeeld als u arbeidsongeschikt raakt.

Maar ook als werkgever loopt u risico’s wanneer u personeel in dienst heeft. Want wat als uw werknemer langdurig ziek wordt?

Dan zijn er nog de materiële schaderisico’s. Schade aan het gebouw, de voorraad, de bedrijfsauto’s en noem maar op.

Al deze risico’s kunnen hoge kosten met zich meebrengen. Hieronder een opsomming van de verschillende (bedrijfsmatige) verzekeringen.

  • Arbeidsongeschiktheid
  • Ziekteverzuim
  • W(erkhervatting) G(edeeltelijk) A(rbeidsgeschikten)
  • Gebouwen
  • Inventaris/voorraad
  • Bedrijfsauto’s
  • Aansprakelijkheid
  • Rechtsbijstand
  • Transport
  • C(onstructie) A(ll) R(isks)


Eéntje willen we nog even apart noemen. Omdat het een buitenbeentje is en omdat we er veel verstand van hebben. Dat is de collectieve zorgverzekering. Een buitenbeentje omdat het een soort cadeautje is van de werkgever aan zijn werknemers. Een goede zorgverzekering tegen een hele scherpe premie. Een specialiteit van ons waar we, zoals gezegd, veel van weten.

Omdat de risico’s waar bedrijven tegenaan lopen ingewikkeld (kunnen) zijn bieden we die alleen aan met een adviesgesprek. Als bedrijf kunt u bij ons niet online een verzekering sluiten, wij willen graag met u aan tafel om een inventarisatie te maken. Wij zijn er namelijk van overtuigd alleen dán een goede verzekering te kunnen bieden.

Bezoekadres:
Postadres:
Telefoon:
Fax:
E-mail:
Langhieten 5 - 7873 CA Odoorn
Postbus 43 - 7800 AA Emmen
0591 - 51 43 77
0591 - 51 42 53
info@aciverzekeringen.nl

meer informatie >