Bedrijf

Ook uw bedrijf loopt risico’s. U als ondernemer bijvoorbeeld als u arbeidsongeschikt raakt.

Maar ook als werkgever loopt u risico’s wanneer u personeel in dienst heeft. Want wat als uw werknemer langdurig ziek wordt?

Dan zijn er nog de materiële schaderisico’s. Schade aan het gebouw, de voorraad, de bedrijfsauto’s en noem maar op.

Al deze risico’s kunnen hoge kosten met zich meebrengen. Hieronder een opsomming van de verschillende (bedrijfsmatige) verzekeringen, zoals

 • Arbeidsongeschiktheid
 • Ziekteverzuim
 • W(erkhervatting) G(edeeltelijk) A(rbeidsgeschikten)
 • Gebouwen
 • Inventaris/voorraad
 • Bedrijfsauto’s
 • Aansprakelijkheid
 • Rechtsbijstand
 • Transport
 • C(onstructie) A(ll) R(isks)
 • enz.


Maakt u al gebruik van de collectieve zorgverzekering bij Menzis via uw Werkgever, dan kunt u uw korting vermelden op de vergelijkingssite (meestal 7% voor de basis en 9% voor de AV en TV). Dit is handig voor een juiste vergelijking.

Eéntje willen we nog even apart noemen. Omdat het een buitenbeentje is en omdat we er veel verstand van hebben. Dat is de collectieve zorgverzekering. Een buitenbeentje omdat het een soort cadeautje is van de werkgever aan zijn werknemers. Een goede zorgverzekering tegen een hele scherpe premie. Een specialiteit van ons waar we, zoals gezegd, veel van weten. Voor werknemers werkzaam bij een MKB bedrijf hebben wij een MKBpakket.
 

Bezoekadres:
Postadres:
Telefoon:
E-mail:
Langhieten 5 - 7873 CA Odoorn
Postbus 43 - 7800 AA Emmen
0591 - 51 43 77
info@aciverzekeringen.nl

meer informatie >

Privacyverklaring